PBG srl In Afghanistan: Lo Sviluppo dei nuovi mercati (22/02/2012)

Assieme alla delegazione italiana di imprenditori PBG srl ha esplorato e analizzato le nuove prospettive proposte dal mercato afghano, dove la richiesta di attrezzature industriali, per il rilancio dell'attività produttiva ed economica del paese, ha assuno proporzioni interessanti tanto da attivare apunto diversi imprenditori attenti alle proposte dei nuovi mercati.

Imazhe

Downloads

afghanistan.pdf (189.08 KB)

Për më shumë informacion plotësoni Formularin

Ju do të merrni automatikisht një email konfirmimi për rezultatin pozitiv të transaksionit. Zyra jonë e blerjes do t'ju kontaktojë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Shkarko PDF përmbledhje me informacion rreth procedurave dhe prezantimit të kompanisë