Kjopasuri eshte pjese e falimentimit: Cars and van

Nr 2 cars procedure 895/2016

To view the procedures for participation it is necessary to login.
Ankandi ka perfunduar

data: 20/03/2019 16:00

Tutti i beni dell'asta

Tutte le categorie (0)

Kodi: 051723
Reference: 1
Marka: Fiat
Modeli: Panda
Matrikola: EG765BK
Viti: 2011
Ore/Km/Kopje: 37678
Kodi: 051722
Reference: 1
Marka: Fiat
Modeli: Punto Evo
Matrikola: DZ603WX
Viti: 2010
Ore/Km/Kopje: 17700